Kasvosuojaimet

Tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Tuotteelta puuttuu CE -merkintä ja se ei siksi täytä henkilösuojaimia koskevia vaatimuksia.

Selvitämme  parhaillaan CE -merkinnän sekä EU-tyyppitarkastustodistuksen ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen saantiin liittyviä kysymyksiä.

Tuotteet